1403/03/29
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر سیتوتوکسیک عصاره آبی و الکلی زعفران و مقایسه آن با داروهای ضد سرطان تاکسول و وین کریستین در رده سلولی (4T1) سرطان پستان
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1391
پژوهشگران سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

چکیده

ثبت نشده‌است!