1403/04/05
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی چای سبز بر سمیت القاء شده توسط پارانونایل فنل بر بافت بیضه رت بالغ: مطاله ی استریولوژیک
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1393
پژوهشگران سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

چکیده

ثبت نشده‌است!