1403/01/30

سیده زهرا موسوی (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کارکردهای تعلیمی و اخالقی عناصر چندمعنایی در شعر اخوان (با تکیه بر عنصر نماد)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ادبیات تعلیمی-اخلاقی ،عناصر چند معنایی، اخوان ثالث ،نماد
سال 1396
مجله ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي)
شناسه DOI
پژوهشگران سیده زهرا موسوی (مرحوم) ، زهرا بشیری

چکیده

عناصر چند معنایی از جمله پرکاربرد ترین شیوه های غیر مستقیم بیان در شعر نو است. این مقوله در نمادهای تعلیمی شعر اخوان به عنوان شاخصه قابل توجه است.