1403/01/30

سیده زهرا موسوی (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تصویر سازی در 100 غزل معاصر از سال 1357 به بعد
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تصویر سازی . غزل معاصر. سال 1357
سال 1395
پژوهشگران سیده زهرا موسوی (مرحوم)(استاد مشاور)

چکیده

نقد تصویر در غزل معاصر محور اصلی این رساله است. اصالت تصویر . تصویر اندام وار و .... اولویتهای کاری این رساله است.