1403/01/30

سیده زهرا موسوی (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اندیشه های شیعی در شعر موسوی گرمارودی و ......
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بررسی .اندیشه های شیعی . موسوی گرمارودی و ......
سال 1394
پژوهشگران سیده زهرا موسوی (مرحوم)(استاد مشاور)

چکیده

تحلیل رویکردهای شیعی در اشعار موسوی . عزیزی و حسن حسینی به شیوه تطبیقی مد نظر این رساله است .