1403/01/30

سیده زهرا موسوی (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقدوتحلیل مکاتب ادبی در آثار منیروروانی پور
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نقد، مکاتب ادبی، منیرو روانی پور
سال 1395
پژوهشگران سیده زهرا موسوی (مرحوم)(استاد راهنما)

چکیده

تحلیل رویکردهای مکتبی در آثار منیرو روانی محور اصلی این رساله است.