1403/02/04
سیدمحمد حسینی

سیدمحمد حسینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3144-6593
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57930611200
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی توالی پرسش و پاسخ آغازین در کلکل: نمونه موردی برنامه دورهمی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
کل‌کل، قاب، زوج همجوار، پرسش، پاسخ، پاسخ برگردان، نظم اخلاقی
سال 1401
مجله پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی
شناسه DOI
پژوهشگران سیدمحمد حسینی

چکیده

پژوهش حاضر پرسش و پاسخ آغازین کل‌کل‌های سرگرم‌کننده برنامه دورهمی را بررسی می‌کند تا بدانیم چه ویژگی، یا ویژگیهایی، در آنها هست که قاب کل‌کل را در ذهن افراد بالقوه فعال می‌کند. بدین منظور نمونه‌های کل‌کل بین مجری و مهمانان چهار فصل برنامه دورهمی که توسط کاربران عادی با عنوان کل‌کل در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شده بودند بارگیری و ترانویسی گردید. سپس رابطه طراحی پرسش در نوبت آغازین با طراحی پاسخ به آن در پرتو دست‌آوردهای رویکرد تحلیل گفت‌وگو بررسی گردید. نتایج نشان می‌دهد که کل‌کل بین مجری و مهمان مشترکاً ساخته می‌شود، به این شکل که نوبت اول کل‌کل با یک پرسش تعدیل‌نشده آغاز می‌شود و بسته به موضوع کل‌کل، می‌تواند تنوع ساختی، و به تبع آن تنوع نوع محدودیت، داشته باشد، اما پاسخ آغازینی که قاب کل‌کل را کلید می‌زند، نه از نوع پاسخ مرجح یا نامرجح در زوجهای همجوار، بلکه از نوع پاسخ جایگزین، به‌ویژه پاسخِ برگردان، است که دارای درجاتی از مقاومت در برابر موضوع و برنامه پرسش یا پیش‌انگاره‌های آن است و تقریباً همیشه به شکل تعدیل‌نشده بیان می‌شود. هنجارهای نظم اخلاقی، یعنی حقوق و الزامات مترتب بر جایگاه و شأن افراد، و نوع رابطه بین مجری و مهمانان و نیز موضوعها در شکل‌گیری کل‌کل سرگرم‌کننده در برنامه دورهمی نقش مهمی بازی می‌کنند.