1403/02/04
سیدمحمد حسینی

سیدمحمد حسینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3144-6593
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57930611200
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
هماهنگی واکه ای در صرف افعال گویش مشهدی: واج شناسی زایشی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
گویش مشهدی، پیش وند فعلی، هماهنگی واکه ای، واج شناسی زایشی
سال 1398
مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان
شناسه DOI
پژوهشگران سیدمحمد حسینی ، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

چکیده

در این پژوهش هماهنگی واکه ای پیش وندهای فعلی در گویش افراد میان سال غیرمهاجر شهر مشهد در چارچوب واج شناسی زایشی بررسی می گردد. بدین منظور، نزدیک به 120 فعل بسیط گویش مشهدی صرف شده و تناوب های واجی واکه ها در پیش وندهای فعلی استمرار، التزام و نفی در محیط آوایی خود استخراج و از نظر هماهنگی مشخصه های واجی واج آغازگر و همخوان آغازین ستاک بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که شکل زیرساختی پیش وند استمرار و التزام دارای واکه پیشین میانی است؛ هماهنگی در مشخصه های پسین بودن، افراشتگی و یا هر دو با هم رخ می دهد؛ واکه پیشین افتاده ستاک در ایجاد هماهنگی مشارکت ندارد ولی واکه پسین افتاده صرفاً در صورتی که همخوان آغازین ستاک غیرتیغه ای باشد آغازگر هماهنگی است؛ واکه پیش وند نفی پیش از وند استمراری در مشخصه پسین بودن با تکواژ استمراری هماهنگ می شود. همچنین، قاعده های حاکم بر هماهنگی در فعل های دارای غلت یا همخوان چاکنایی که در آن ها حذف انجام می شود بررسی شد.