1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و ارزیابی غشای گرافیتی/آلی جهت استفاده در فرآیند تصفیه پساب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پیوست می باشد.
سال 1401
پژوهشگران مریم امرایی(دانشجو)، سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، سحر کرمی(استاد مشاور)، زهرا جیریایی(استاد مشاور)

چکیده

پیوست می باشد.