1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی رفتار جداسازی غشای نانوفیلتراسیون در حذف آلاینده ها از آب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پیوست میباشد.
سال 1400
پژوهشگران مسلم چگنی(دانشجو)، سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)

چکیده

پیوست می باشد.