1403/01/28
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت غشای شبکه آمیخته نانو فیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون اصلاح شده با نانو ذرات گرافیت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشای شبکه آمیخته، نانو فیلتراسیون، نانو ذرات گرافیت، ساخت و اصلاح غشا
سال 1397
پژوهشگران احسان باقری پور(استاد مشاور)، سمانه کودزری فراهانی(استاد مشاور)، سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، سیما محمدیان فر(دانشجو)

چکیده

پیوست می باشد.