1403/01/27
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر نانو ذرات اکسید مس در ساختار غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون جهت استفاده در فرآیند نمک زدایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوفیلتراسیون، پلی اتر سولفون، نانو ذرات اکسید مس، نمک زدایی
سال 1397
پژوهشگران سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، سمانه کودزری فراهانی(استاد مشاور)، احسان باقری پور(استاد مشاور)، فاطمه کرمی(دانشجو)

چکیده

پیوست می باشد.