1403/01/28
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود خواص الکتروشیمیایی غشاهای مبادله گر یونی الکترودیالیز به کمک نانوذرات کربن فعال اصلاح شده به وسیله ی کیتوسان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشا تبادل کاتیونی، الکترودیالیز، نانو ذرات ترکیبی کربن فعال/کیتوسان، نمک زدایی
سال 1397
پژوهشگران محمد ابراهیمی(دانشجو)، سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، مهسا نعمتی(استاد مشاور)

چکیده

پیوست می باشد.