1403/01/27
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و اصلاح خواص انتقالی غشاهای تبادل یونی ناهمگن با استفاده از نانو ذرات فریت کبالت جهت استفاده در فرآیند شیرین سازی آب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشای تبادل کاتیونی، الکترودیالیز، نانو ذرات فریت کبالت، خواص الکتروشیمیایی
سال 1396
پژوهشگران صبا سهراب نژاد(دانشجو)، سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، الهام جشنی(استاد مشاور)، علی احمدی(استاد مشاور)، غلامرضا نبیونی(استاد راهنما)

چکیده

پیوست می باشد.