1403/01/28
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تخلیص بیودیزل تولیدی از روغن پسماند با استفاده از غشای نانو کامپوزیتی بر پایه پلی اترسولفون
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تخلیص بیودیزل؛ ترانس استریفیکاسیون؛ غشای نانوکامپوزتی؛ پلی اتر سولفون؛ دی اکسید تیتانیوم
سال 1394
مجله فرآيند نو
شناسه DOI
پژوهشگران سمانه کودزری فراهانی ، فرح سادات هالک ، سیدمحسن حسینی

چکیده

در این پژوهش، تخلیص بیودیزل تولیدی از روغن پسماند، با استفاده از غشای نانو کامپوزیتی با پایه پلی اتر سولفون صورت پذیرفت. نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به عنوان ذرات پرکننده/اصلاح کننده در ساختار غشاها بکار گرفته شد و اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در بدنه غشاهای پلیمری بر خواص جداسازی آنها بررسی شد. بیودیزل مورد آزمایش از روغن پسماند و با استفاده از روش ترانس استریفیکاسیون تهیه گردید. غشاهای نانوکامپوزیتی با درصد های مختلف از دی اکسید تیتانیوم (0، 02/0، 04/0، 06/0، 08/0، 1/0 درصد وزنی)، با استفاده از تکنیک قالب گیری محلول پلیمری و به کمک تغییر فاز تهیه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که غشای نانوکامپوزتی اصلاح شده حاوی 06/0 درصد وزنی دی اکسید تیتانیوم، عملکرد مناسب تری در مقایسه با غشای بدون نانو ذره (اصلاح نشده) و نیز دیگر نمونه های نانوکامپوزیتی دارد.