1403/03/29
سکینه رهبریان

سکینه رهبریان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7193-3850
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 52364509200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعمیم گراف های اول برخی از گروه های متناهی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زیرگروه سیلو، گراف حل پذیر، گروه ساده
سال 1399
پژوهشگران عزیز اله آزاد(استاد راهنما)، سکینه رهبریان(استاد مشاور)

چکیده

ما در این پایان نامه به بررسی ویژگی های تعمیم گراف های اول برخی از گروه های متناهی می پردازیم. به ویژه گراف های حل پذیر که به عنوان یک موضوع جدید در این پایان نامه تعریف شده است........