1403/04/02
سکینه رهبریان

سکینه رهبریان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7193-3850
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 52364509200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه Cn- گروه ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
گروه ساده- گروه n- مرکزساز- AC-گروه
سال 1400
پژوهشگران عزیز اله آزاد(استاد راهنما)، سکینه رهبریان(استاد مشاور)

چکیده

فرض کنید G یک گروه متناهی باشد. گوییم G یک Cn- گروه است در صورتی که تعداد مرکزسازهای متمایز آن n باشد. در این پایان نامه ضمن مطالعه خواص Cn- گروه ها تعداد مرکزساز های گروه های مینیمال ساده و گروه های نیمه ساده محاسبه می شود و تمام گروه های نیمه ساده که تعداد مرکزساز های آن ها کوچکتر یا مساوی 73 است طبقه بندی می شود........