1403/04/30
سکینه رهبریان

سکینه رهبریان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7193-3850
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 52364509200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
الگوی درجه گراف حل پذیر برخی از گروه های ساده متناهی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
گراف حل پذیر، الگوی درجه، گروه ساده، OD-مشخصه یک گروه ساده متناهی
سال 1398
پژوهشگران عزیز اله آزاد(استاد راهنما)، سکینه رهبریان(استاد مشاور)

چکیده

گراف حل پذیر گروه متناهی G که با (T_s(Gنمایش داده می شود، گراف ساده ای است که راس های آن اعداد اولی هستند که مرتبه گروه را عاد می کنند و دو عدد اول متمایز p , q به هم متصل می شوند اگر و تنها اگر زیر گروه حل پذیری از G وجود داشته باشد که مرتبه اش توسط pq عاد شود...........