1403/01/28
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
واکاوی چالش‌های اساسی آموزش روش تحقیق در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آموزش روش تحقیق برنامه درسی روش تحقیق علوم تربیتی و روانشناسی
سال 1400
مجله دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی
شناسه DOI
پژوهشگران اعظم کاییدی ، احمد رضا نصر اصفهانی ، فریدون شریفیان ، سعید موسوی پور

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش­های عمده در آموزش روش تحقیق در رشته­های علوم تربیتی و روانشناسی است. این پژوهش با رویکردی کیفی مبتنی بر تحلیل تم و با استفاده از ابزار مصاحبه انجام شد. در این پژوهش بر مبنای روش نمونه­گیری هدفمند، با 20 نفر از اساتید و صاحب­نظران روش تحقیق کشور در رشته­های روانشناسی و علوم تربیتی، مصاحبه نیمه ‌ساختاریافته به عمل آمد. داده­ها از طریق تحلیل تم و بر اساس شش مرحله­ای که برون و کلارک (2006) پیشنهاد دادند (آشنایی با داده­ها، تولید کد­های اولیه، جستجو برای تم­ها، بازنگری تم­ها، تعریف و نام­گذاری تم­ها و تهیه گزارش) مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل مصاحبه‌ها نشان داد چالش­های اساسی در آموزش روش تحقیق در رشته­های علوم تربیتی و روانشناسی را می­توان در سه حیطه‌ی کلی برنامه درسی، عناصر نقش­آفرین در برنامه‌ی درسی و مشکلات ساختاری قرار داد. برنامه‌ی درسی مضامینی از قبیل درس و تعداد واحدها، محتوا و منابع، تدریس و ارزشیابی را شامل می­شود. عناصر نقش‌آفرین شامل دانشجو و استاد است، و جنبه­های ساختاری گسترش بی‌رویه‌ی آموزش عالی و الزامات و زیرساخت­ها را در برمی­گیرد.