1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
واکاوی عناصر برنامه درسی روش تحقیق در دانشگاه های برتر جهان: مطالعه موردی رشته روان شناسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
روش تحقیق، عناصر برنامه درسی، دوره تحصیلات تکمیلی، رشته روانشناس
سال 1400
مجله پژوهش هاي برنامه درسي
شناسه DOI
پژوهشگران اعظم کائیدی ، فریدون شریفیان ، سعید موسوی پور ، احمدرضا نصر اصفهانی

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه عناصر برنامه درسی روش تحقیق در دوره تحصیلات تکمیلی رشته روان­شناسی در دانشگاه­ های برتر جهان است. در این پژوهش بر اساس نمونه ­گیری هدفمند 13 طرح درس روش تحقیق از 13 دانشگاه برتر جهان در رشته روان­ شناسی انتخاب و بر اساس هدف، محتوا، روش تدریس، فعالیت­ های یادگیری و ارزشیابی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا است. نتایج پژوهش نشان می دهد دانشگاه­ های مورد مطالعه در آموزش درس روش تحقیق اهدافی از قبیل آشنایی با روش ­های مختلف تحقیق برای درک پدیده­ های روان­ شناسی، یادگیری نحوه طراحی و انجام تحقیق در پژوهش­ های روان شناسی، ارتقای مهارت­ های تفکر انتقادی و یافتن و خواندن تحقیقات علمی روان­ شناسی را دنبال می­ کنند. در مباحث مربوط به روش تحقیق کمّی، انواع ­روش­ های تحقیق کمّی، ابزار و اندازه­ گیری و تفسیر و نوشتن گزارش پژوهش و در مباحث پیرامون روش تحقیق کیفی، انواع روش­ های تحقیق کیفی و ابزار جمع­ آوری داده ­های کیفی (مصاحبه و مشاهده) از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. در مباحث مشترک بین هر دو رویکرد، ماهیت علم و مبانی فلسفی تحقیق و اخلاق در پژوهش، از اهمیت ویژه ­ای برخوردار بودند. رایج ­ترین روش برای تدریس درس روش تحقیق ترکیب روش سخنرانی با روش مسئله محور و پروژه محور است و مهم ترین فعالیت یادگیری انجام پروژه­ های تحقیقی فردی و گروهی در طول ترم است. دانشگاه­ های مورد مطالعه از شیوه­ های مختلفی به منظور ارزشیابی درس استفاده می­ کنند که رایج ­ترین شیوه، ارزشیابی بر اساس تکالیف انجام شده در طول ترم و آزمون کتبی است.