1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر آموزش مبتنی بر مدل موج وار مریل بر مهارت های حل مساله، یادگیری و یادداری دانشجویان تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 96-95
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مدل موج وار مریل- مهارت های حل مساله- یادگیری - یادداری
سال 1396
پژوهشگران سمیه عبدلی بزچلویی(دانشجو)، سعید موسوی پور(استاد مشاور)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل موج وار مریل بر مهارت های حل مساله، یادگیری و یادداری دانشجویان تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 96-95 انجام شد.