1403/01/26
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد چند رسانه ای آموزشی در افزایش مهارتهای اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
چندرسانه ای آموزشی ، مهارتهای اجتماعی ، کم توان ذهنی
سال 1394
پژوهشگران مریم بهنام مقدم ، سعید موسوی پور

چکیده

امروزه آموزش به عنوان رکن اساسی درانتقال مفاهیم به فراگیران روشهای گوناگونی پیدا کرده است و گسترش روزافزون دسترسی به سخت افزارها و نرم افزارهای مناسب برای اموزش به شیوه چندرسانه ای افق جدیدی را پیشروی مراکز اموزشی نهاده است روشهای آموزشی نیزنیازمند بازنگری است تابااستفاده ازیافته های نوین پژوهشی بتواند بیشترین بازده را برای دانش اموزان استثنایی داشته باشد بنابراین استفاده ازفناوریهای جدید اموزشی ازجمله برنامه های رایانه ای میتواند یکی ازراه های ایجاداین تحول اساسی باشد ازجمله ای این برنامه ها نرم افزارهای چندرسانه ای اموزشی هستند که موجب ایجادعلاقه و انگیزه دردانش آموزان شده و با فراهم آوردن امکانات مختلف منجر به بهبود روابط اجتماعی و درنهایت رشد مهارتهای اجتماعیمیشوند پژوهش حاضر که باهدف کاربرد چندرسانه ای اموزشی درافزایش مهارتهای اجتماعی دانش اموزان کم توان ذهنی و بااستفاده ازروش اسنادی تحلیلی و باراهکار مطالعات کتابخانه ای انجام شد نشان داد که دانش اموزان کم توان ذهنی به واسطه ی ویژگی های خاص خود نیاز به برنامه های ویژه ای دارند تابتوانند خود را به دانش اموزان عادی برسانند