1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر استفاده از چند رسانه ای آموزش ریاضی بر میزان خلاقیت و نگرش به درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
چند رسانه ای آموزش ریاضی -- نگرش به درس ریاضی -دانش آموزان -
سال 1392
پژوهشگران منصوره عبدی ، سعید موسوی پور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر استفاده از چند رسانه ای آموزش ریاضی بر میزان خلاقیت و نگرش به درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی انجام شد.