1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
جو سازمانی پیش بینی کننده ی خلاقیت و عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
جو سازمانی -خلاقیت -عملکرد شغلی -معلمان مدارس متوسطه
سال 1394
پژوهشگران سعید موسوی پور ، الهه بداغی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی جو سازمانی پیش بینی کننده ی خلاقیت و عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه انجام شده است .