1403/01/28
سعید امانی کمایی (بازنشسته)

سعید امانی کمایی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز سنسور شیمیایی بازشیف برای شناسایی سیانور در محیط آبی
نوع پژوهش
ابداع
کلیدواژه‌ها
سنسور یون سیانید
سال 1396
پژوهشگران معصومه اروجلو ، سعید امانی کمایی (بازنشسته)

چکیده

تهیه یک شیف باز برای شناسائی یون سیانید