1403/01/28
سعید امانی کمایی (بازنشسته)

سعید امانی کمایی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد تقارن در شیمی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1375
پژوهشگران سعید امانی کمایی (بازنشسته)

چکیده

ثبت نشده‌است!