1403/01/27
رضا بیگی

رضا بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0110-1642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36337544600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 086-32625824

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی پوشش حاصل از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی پودر مونل روی زیرلایه آلومینیوم 1050
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فرآیند اصطکاکی اغتشاشی، پودر مونل، آلیاژ آلومینیوم 1050، آلیاژ سازی مکانیکی
سال 1401
پژوهشگران علی بایرامی شرف(دانشجو)، مجید زارع زاده مهریزی(استاد راهنما)، رضا بیگی(استاد راهنما)

چکیده

امروزه در اکثر فعالیت های مهندسی نیاز به موادی است که خواص متفاوتی، با خواص ذاتی خود داشته باشند. در این میان فرآیند اصطکاکی اغتشاشی یکی از به روزترین تکنیک ها در بخش مهندسی سطح است که اخیرا کاربردهای بسیاری در بحث عملیات بهبود سطح به این تکنیک اختصاص داده شده است. استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی جهت تولید ترکیبات در سطح مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در این پژوهش ابتدا پودرهای نیکل و مس مخلوط و سپس با فرآیند آلیاژ سازی مکانیکی، به محلول جامد همگن تبدیل شده است. یک نمونه 0 ساعت و یک نمونه 40 ساعت از پودر مونل بدست آمده جهت تست آنالیز پراش پرتو ایکس و آنالیز میکروسکوپ الکترون روبشی تهیه شده است. سپس با فرآیند اصطکاکی اغتشاشی، پودر حاصل را در زمینه آلیاژ آلومینیوم 1050 با دو پاس رفت و برگشت جوشکاری کرده و 4 نمونه بدست آمده است. سپس از هر گروه نمونه ها یکی در دمای 500 درجه سانتی گراد به مدت 3 ساعت عملیات حرارتی شده است. از قطعات آنالیزهای میکروسکوپ نوری، آنالیز میکروسکوپ الکترون روبشی، آنالیز میکروسکوپ الکترون عبوری، میکروسختی سنجی و تست کشش گرفته شده است. بررسی ها نشان داده است، دانه های جدید بعد از انجام عملیات حرارتی، درون ریز ساختار تشکیل شده است. در مقایسه نمونه همراه با پودر آلیاژ سازی مکانیکی شده بعد از انجام عملیات حرارتی با نمونه همراه با پودر بدون آلیاژ سازی مکانیکی بعد از انجام عملیات حرارتی، دانه های جدید تشکیل شده اندازه کوچک تر و تعداد کمتری دارند. این موضوع افزایش استحکام در نمونه همراه با پودر آلیاژ سازی مکانیکی بعد از انجام عملیات حرارتی به دنبال دارد. اهمیت این پژوهش از این روی است که دو فرآیند، آلیاژسازی مکانیکی و فرآیند اصطکاکی اغتشاشی موجب همگن شدن و توزیع یکنواخت ترکیبات و همچنین اصلاح ریز ساختار می شود، که انتظار می رود نتیجه آن بهبود خواص مکانیکی می باشد.