1403/01/27
رضا بیگی

رضا بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0110-1642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36337544600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 086-32625824

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت آمیژان های منیزیم-تیتانیوم با افزودن پودر اکسید تیتانیوم به مذاب منیزیم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
منیزیم، تیتانیوم، آمیژان، ریخته گری، آلیاژسازی، خواص مکانیکی، ریزساختار
سال 1398
پژوهشگران قاسم عیسی آبادی بزچلویی(استاد راهنما)، رضا بیگی(استاد راهنما)، مجید زارع زاده مهریزی(استاد مشاور)

چکیده

منیزیم و آلیاژهای آن به علت داشتن خواصی چون قابلیت ماشینکاری خوب، چگالی کم و نسبت استحکام به وزن بالا در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. افزودن تیتانیوم به منیزیم خالص و آلیاژهای آن منجر به افزایش قابل توجه تنش شکست، بهبود خواص کششی در دمای محیط و دمای بالا می شود.همچنین افزودن مقدار 5/0 درصد وزنی تیتانیوم به آلیاژ AZ91 مقاومت به خوردگی این آلیاژ را حدود 45 برابر افزایش می دهد. دشواری افزودن تیتانیوم به مذاب آلیاژهای منیزیم و گران بودن تیتانیوم خالص به عنوان یک افزودنی به آلیاژهای منیزیم باعث شده است که مطالعات نسبتاً کمی در این زمینه انجام شود. به همین دلیل در این پژوهش افزودن اکسید تیتانیوم به مذاب منیزیم و احیای آن و حلالیت تیتانیوم در زمینه بررسی شد. برای این منظور از روش های مختلفی از جمله: چرخاندن میله تیتانیومی در مذاب منیزیم و افزودن پودر تیتانیوم به مذاب منیزیم به منظور امکان سنجی حلالیت تیتانیوم خالص در مذاب منیزیم،افزودن مخلوط پودرهای اکسید کلسیم و اکسید تیتانیوم به مذاب منیزیم خالص و آلیاژهای Mg-10Al و AZ91، افزودن پودر اکسید تیتانیوم به منیزیم خالص و GMMA5 و افزودن پودرها توسط فویل آلومینیومی به مذاب منیزیم و AZ91، افزودن پودرهای آسیاب کاری شده به مذاب، و افزودن پودر کلرید منیزیم به منظور افزایش واکنش بین مذاب و پودرها استفاده شد. نتایج و تصاویر SEM و آنالیز EDX نشان می دهد که بر خلاف محاسبات ترمودینامیکی احیای اکسید تیتانیوم به وسیله مذاب منیزیم به تنهایی و با استفاده از اکسید کلسیم امکان پذیزپر نیست و تنها در حضور آلومینیوم امکان احیا و حل شدن تیتانیوم در منیزیم مذاب وجود دارد.