1403/01/27
رضا بیگی

رضا بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0110-1642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36337544600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 086-32625824

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر کلسیم بر اکسیداسیون آلیاژ منیزیم AZ91
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
آلیاژهای منیزیم، مقاومت به اکسیداسیون، سیالیت، اتمسفر محافظ
سال 1398
پژوهشگران قاسم عیسی آبادی بزچلویی ، رضا بیگی ، مجید زارع زاده مهریزی

چکیده

آلیاژ AZ91، یکی از آلیاژهای منیزیم است که از نظر اقتصادی نسبت به سایر آلیاژهای این دسته از مواد، مقرون به صرفه تر است. این آلیاژ در صنایع هوافضا و اتومبیل سازی کاربرد دارد و قابلیت ریخته گری مناسبی را از خود نشان می دهد. آلیاژهای منیزیم بر خلاف ویژگی های منحصر به فردی که دارند، مقاومت بسیار پایینی در برابر اکسید شدن از خود نشان می دهند، بنابراین در صورت نبود اتمسفر محافظ، کیفیت مذاب به شدت افت پیدا می کند، که یکی از عوامل تاثیرگذار بر سیالیت آلیاژهای منیزیم است. در این پژوهش، با افزودن کلسیم، میزان مقاومت به اکسید شدن این دسته از مواد به طور چشم گیری افزایش پیدا کرد. بررسی این تاثیر، توسط آزمون های سنجش مقاومت به اکسیداسیون در حالت مذاب، بررسی های ریزساختاری، پراش الگوی اشعه ایکس مشخص شد. با توجه به این که ریخته گری مقاطع نازک توسط آلیاژهای منیزیم به خوبی صورت می گیرد، در این پروژه سعی برآن بوده است که سیالیت و یا همان میزان پیشروی مذاب در قالب بدون حضور اتمسفر محافظ مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده، افزودن 2درصد وزنی کلسیم به مذاب آلیاژ AZ91 بهینه مقدار در نظر گرفته شد و این مقدار کلسیم، میزان مقاومت در برابر اکسید شدن را در دمای 700درجه سانتی گراد در مدت زمان نگهداری 40 دقیقه به خوبی اثبات کرد. همچنین با افزودن این مقدار کلسیم، طول سیالیت اندازه گیری شده در قالب اسپیرال در دمای ریخته گری 690-700درجه سانتی گراد از 10 سانتی متر به 34 سانتی متر افزایش داد.