1403/02/04
رفعت محمدی

رفعت محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3675-4851
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6601987496
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ناپایای تأثیر استنت دارورسان بالادست بر استنت فلزی پایین‌دست در راهبرد کاشت چند استنت در عروق کرونری
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
استنت دارورسان، استنت فلزی، جریان خون ناپایا، تنگی مجدد.
سال 1402
پژوهشگران کیمیا کسائی نیا ، سیدعلی حسینی ، رفعت محمدی

چکیده

در این پژوهش به بررسی ناپایای پدیده پخش دارو و همودینامیک خون در راهبرد کاشت چند استنت در عروق کرونری قلب با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی پرداخته شده است. به این منظور، هندسه سه بعدی یک رگ کرونری که در آن یک استنت دارورسان (DES) در بالادست جریان و یک استنت فلزی (BMS) در پایین‌دست جریان کاشته شده، مدلسازی گردیده است. در این مطالعه عددی، خون به صورت همگن، نیوتنی و تراکم‌ناپذیر در نظرگرفته‌شده است و به منظور درنظرگیری ماهیت ضربانی بودن جریان خون در عروق کرونری، در شرط مرزی ورودی از پروفیل سرعت ضربانی موجی‌شکل استفاده شده است. نتایج به صورت توزیع غلظت دارو و همچنین تنش برشی دیواره در شریان کرونری بررسی شده است. از آن‌جایی‌که در مباحث بایومکانیک سیستم قلب و عروق، داده‌های آزمایشگاهی برای صحت‌سنجی مطالعه عددی وجود ندارد، نتایج این مقاله تنها با مطالعات عددی دیگر مقایسه شده است.