1403/02/04
رفعت محمدی

رفعت محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3675-4851
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6601987496
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص حرارتی پلامبین با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پلامبین، خواص حرارتی، دینامیک مولکولی، مواد دو بعدیپلامبین، خواص حرارتی، دینامیک مولکولی، مواد دو بعدی
سال 1401
پژوهشگران رفعت محمدی(استاد راهنما)، بهراد کریمی(دانشجو)

چکیده

پیشرفت های علمی بشر در سال های اخیر، موجب نیاز جامعه علمی به موادی با خواص فراتر از مواد موجود در طبیعت شده است. در دو دهه اخیر مواد دو بعدی با ویژگی های منحصر بفرد خود نظر محققین را به خود جلب کرده اند. پلامبین یک ماده دو بعدی نوین می باشد. این ماده حالت تک لایه عنصر سرب است که ساختار اتمی شش ضلعی مانند لانه زنبور دارد. پلامبین قابلیت استفاده در صنایع مختلف را دارد. با توجه به مراحل تولید و بهره برداری، بخش های مختلف تجهیزات در ابعاد میکرو و نانو، فرایندهای حرارتی مختلفی را تجربه خواهند کرد. بنابراین شناخت بهتر خواص حرارتی پلامبین مهم می باشد. در این پایان نامه، هدایت حرارتی و ضریب انبساط خطی و سطحی ورقه پلامبین با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده با نتایج منتشر شده برای خواص حرارتی پلامبین مقایسه گردیده و سعی شده است روش-های قبلی در شبیه سازی خواص حرارتی پلامبین اصلاح شوند. تاثیر پارامترهایی مانند طول ورقه، عرض ورقه، دما و کرنش محوری در راستای انتقال حرارت بر هدایت حرارتی مورد تحقیق قرارگرفته است. همچنین ضریب انبساط خطی و سطحی در بازه دمایی 318 تا 498 کلوین بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان دادند که افزایش طول موجب افزایش هدایت حرارتی می شود. تغییرات عرض ورقه تاثیری بر هدایت حرارتی پلامبین ندارد. هدایت حرارتی پلامبین با افزایش دما کاهش می یابد. کرنش فشاری موجب افزایش و کرنش کششی موجب کاهش هدایت حرارتی می شود. همچنین مشخص شده است که ضریب انبساط خطی پلامبین در دمای کمتر از 438 کلوین و ضریب انبساط سطحی تا دمای 418 مقدار منفی دارند.