1403/02/04
رفعت محمدی

رفعت محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3675-4851
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6601987496
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی هندسی میکروکانال گرماگیر چند لایه با مقطع ذوزنقه ای
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
میکروکانال دولایه ذوزنقه ای، الگوریتم ژنتیک، روش پاسخ سطح
سال 1400
پژوهشگران وحید دادرس ، رفعت محمدی

چکیده

با توسعه صنایع الکترونیک و کوچک سازی قطعات الکترونیکی، خنک کاری این قطعات اهمیت زیادی پیدا کرده است. در این مقاله عملکرد میکروکانال گرماگیر دولایه با مقطع ذوزنقه ای، با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت به صورت چند هدفی بهینه سازی شده است. متغیرهای طراحی شامل تعداد کانال، نسبت ارتفاع، نسبت عرضی و نسبت دبی کانال پایین و بالا می باشند. مقاومت حرارتی به عنوان مشخصه حرارتی و توان پمپاژ کل به عنوان مشخصه سیالاتی دو تابع هدف بهینه سازی می باشند. نقاط طراحی با استفاده از روش طراحی نمونه برداری فرامکعبی لاتین تعیین شده و با استفاده از روش پاسخ سطح و مدل استاندارد چند جمله ای درجه دوم کامل، روابط بین توابع هدف و متغیرهای طراحی بدست آمده است. سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه، مدل به دست آمده از روش پاسخ سطح بهینه سازی شده و مجموعه ای از نقاط طراحی بهینه پارتو ارائه شده اند. در نهایت هشت ترکیب بهینه پارتو انتخاب شده است. مقاومت حرارتی ترکیب بهینه پارتو A نسبت به هندسه پایه (قبل از بهینه سازی) 60 درصد کاهش و توان پمپاژ کل ترکیب بهینه پارتو H نسبت به حالت پایه 59 درصد کاهش نشان داده است.