1403/02/04
رفعت محمدی

رفعت محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3675-4851
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6601987496
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه روش های مدل سازی تکفاز و دوفاز در شبیه سازی جریان و انتقال حرارت نانوسیال در میکروکانال گرماگیر مستطیلی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
میکروکانال،تحلیل تکفاز،تحلیل دوفاز،تحلیل عددی،نانوسیال
سال 1397
پژوهشگران علی سید حسینی ، رفعت محمدی ، محمد شفیعی

چکیده

امروزه میکروکانالها به جهت قابلیت آن ها در انتقال مقدار قابل توجه حرارت،نسبت به سطح کوچکشان،موردتوجه قرارگرفته اند.در این مقاله،به مقایسه ی نتایج حاصل از تحلیل عددی تکفاز و دو فاز نانو سیال عامل و نتایج تجربی در میکرو کانال گرماگیر مستطیلی پرداخته شده است.