1403/02/04
رفعت محمدی

رفعت محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3675-4851
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6601987496
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی دوفازی جریان و انتقال حرارت نانوسیال در میکروکانال گرماگیر مستطیلی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نانوسیال، میکروکانال ، مدلسازی دوفاز، جریان آرام، انتقال حرارت
سال 1395
پژوهشگران رفعت محمدی ، عفت محمدی

چکیده

در این مقاله ، شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت نانوسیال در میکروکانال گرماگیر مستطیلی با مدلسازی جریان و انتقال حرارت نانوسیال به روش دوفازی انجام می-شود. مدلسازی دوفازی نانوسیال نسبت به روش تک فاز پیچیده تر بوده و حجم محاسبات بیش تری دارد ولی از دقت بالاتری برخوردار است. همچنین در این مقاله، مطالعه پارامتری انجام شده و تاثیر عواملی چون کسر حجمی نانوسیال، جنس نانوسیال و همچنین جنس سیال پایه بر عملکرد میکروکانال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داده است که با افزایش کسر حجمی نانوسیال، میزان انتقال حرارت در میکروکانال افزایش می یابد. اما در مقابل افزایش کسر حجمی نانوسیال افت فشار ایجاد شده در میکروکانال را نیز افزایش می دهد. بررسی عملکرد نانوسیال با ذرات مختلف مس، اکسید آلومینیوم و الماس نشان می دهد نانوسیال الماس- آب در شرایط مشابه نسبت به همه نانوذرات بررسی شده نتیجه بهتری را به دنبال دارد همچنین بررسی عملکرد نانوسیال با دو سیال پایه مختلف آب و اتیلن گلیکول نشان می دهد که درصد افزایش انتقال حرارت در نانوسیال با سیال پایه اتیلن گلیکول بیشتر از سیال پایه آب خواهد بود.