1403/02/03
رفعت محمدی

رفعت محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3675-4851
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6601987496
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی جریان و انتقال حرارت در میکروکانال موجی شکل سینوسی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
میکروکانال سینوسی، انتقال حرارت، مطالعه پارامتری
سال 1395
پژوهشگران رفعت محمدی ، محمد کریمی مهرآبادی

چکیده

در این تحقیق جریان سیال و انتقال حرارت در میکروکانال های موجی شکل سینوسی مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه عملکرد میکروکانال های موجی شکل و میکروکانال های معمول با دیواره مستقیم نشان می دهد که مقدار انتقال حرارت انجام شده در میکروکانال های موجی شکل بیشتر است. همچنین انواع مختلف کانال های مواج به صورت هم فاز و ناهم فاز در نظر گرفته شده و عملکرد حرارتی آنها مقایسه گردیده است. نتایج به دست آمده نشان داده است خنک کاری صورت گرفته در کانال های موجی شکل با پیکربندی که در آن دیواره های موجی شکل غیرهم فاز هستند، از پیکربندی که در آن دیواره ها هم فاز هستند بهتر می باشد. به علاوه، مطالعه پارامتری انجام شده و تاثیر دامنه دیواره موجی شکل، طول موج دیواره موجی شکل و نسبت عمق دهانه به ارتفاع دهانه کانال در اعداد رینولدز مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است و بر این اساس بهترین ابعاد هندسی در میکروکانال سینوسی مشخص گردیده اند. در پایان مشخص شده است که استفاده از میکروکانال موجی شکل با این ابعاد بهینه، انتقال حرارت را به میزان 37% در مقایسه با میکروکانال با دیواره صاف افزایش می د هد.