1403/02/04
رفعت محمدی

رفعت محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3675-4851
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6601987496
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی عددی پدیده ضربه قوچ در جریان آرام درون یک لوله
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
شبیه سازی عددی پدیده ضربه قوچ در جریان آرام درون یک لوله
سال 1395
پژوهشگران رفعت محمدی ، محمدحسین داودآبادی ، آرش رامیان

چکیده

تغییر ناگهانی شرایط مرزی در سیستم انتقال آب مانند باز و بسته شدن سریع شیرها، قطع و وصل ناگهانی پمپ و توربین و نظایر آن باعث ایجاد جریان گذرایی می گردد که اصطلاحا ضربه قوچ نامیده می شود. موج های فشاری حاصل از این پدیده، با سرعت زیاد در سیستم انتقال و انعکاس یافته و در صورتی که فشار از فشار مجاز سیستم فراتر رود، باعث خرابی و متلاشی شدن آن می گردند. در این تحقیق، نوسانات فشاری ناشی از پدیده ضربه قوچ در جریان آرام تراکم پذیر درون یک لوله الاستیک با استفاده از حل عددی معادلات پیوستگی و اندازه حرکت مدل سازی شده است. نتایج حاصله با نتایج تجربی مقایسه گردیده است و تطابق مناسبی میان نتایج به دست آمده است. همچنین تاثیر پارامترهایی همچون جنس لوله و ضخامت لوله بر ضربه قوچ حاصله بررسی گردیده و نتایج به دست آمده تحلیل شده است.