1403/02/04
رفعت محمدی

رفعت محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3675-4851
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6601987496
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی جریان سیال در شبکه ی کانال های پیل سوختی اکسید جامد صفحه ای
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
پیل سوختی، مدل سازی، شبکه ی کانال.
سال 1394
پژوهشگران رفعت محمدی ، رضا خندابی

چکیده

یکی از مشکلات پیل های سوختی اکسید جامد صفحه ای توزیع غیریکنواخت سوخت یا هوا در کانال های تعبیه شده برای عبور آن هاست که در نتیجه ی آن فرآیند الکتروشیمیایی ناقص انجام شده و ولتاژ تولیدی کاهش می یابد. از دیگر مشکلات این نوع پیل ها، بالابودن افت فشار سیال در کانال ها می باشد که باعث افزایش توان کمپرسورهای موردنیاز برای راندن سوخت و هوا در داخل این کانال ها و در نتیجه افزایش هزینه ی تجهیزات می شود. در این مقاله یک مدل محاسباتی برای شبیه سازی جریان سیال در شبکه ی کانال های پیل سوختی صفحه ای ارائه شده است. این مدل با منظور نمودن معادلات بقای جرم و مومنتوم، معیارهایی جهت پیش بینی افت فشار در هر کانال و برقراری جریان یکنواخت بین کانال ها و در نتیجه طراحی بهینه کانال ها ارائه می کند.