1403/01/27
موسی احمدیان

موسی احمدیان

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9608-8737
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37053495200
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده ادبیات و زبان ها- گروه زبان انگلیسی
تلفن: 086-33135111

مشخصات پژوهش

عنوان
زیبایی شناسی عرفانی هنر در چهره مرد هنرمند در جوانی اثر جیمز جویس
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
مجله پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي
شناسه DOI
پژوهشگران محمدمهدی کاشانی ، موسی احمدیان

چکیده

ثبت نشده‌است!