1403/01/27
موسی احمدیان

موسی احمدیان

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9608-8737
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37053495200
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده ادبیات و زبان ها- گروه زبان انگلیسی
تلفن: 086-33135111

مشخصات پژوهش

عنوان
بهداشت روانی اقتصادی در اجتماع از منظر قرآن و حدیث
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
مجله مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
شناسه DOI
پژوهشگران مصطفی احمدی فر ، محمد علی رضایی اصفهانی ، موسی احمدیان

چکیده

ثبت نشده‌است!