1403/01/27
موسی احمدیان

موسی احمدیان

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9608-8737
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37053495200
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده ادبیات و زبان ها- گروه زبان انگلیسی
تلفن: 086-33135111

مشخصات پژوهش

عنوان
نگاهی به ترجمه از ویکرد بینامتنیت: نقد و بررسی مدل های تحلیل متن بر اساس بینامتنیت و ارائه مدلی برای مطالعه ترجمه از این رویکرد
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1390
پژوهشگران موسی احمدیان

چکیده

ثبت نشده‌است!