1403/03/31
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تغییرات محیط هیدرولوژیکی تالاب آقگل با استفاده از تصاویر ماهوارهای و اثرات محیطزیستی آن
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آب، تخریب تالابها، محیطزیست، ملایر
سال 1398
پژوهشگران الهه خانقلی ، مهرداد هادی پور ، مرتضی نادری ، مهدی عالی پور اردی

چکیده

تالابها در دنیا نقش اکولوژیکی بسیار مهمی در تعادل اکوسیستمها دارند. آثار زیانبار خشک شدن تالابها بسیار گسترده و در ابعاد گوناگون میباشد. نمونهی بارز این موضوع پدیده گرد و غبار ناشی از خشک شدن تالابها و آثار زیانبار آن بر مردم منطقه میباشد. همچنین تغییرات میزان آب تالاب در اثر عوامل گوناگون میتواند بر حیات وحش و پوشش گیاهی منطقه تأثیرگذار باشد. مشاهده ی روند تغییر و شناخت سیر تحولات تالابها میتواند تا حدودی در پیشبینی وضعیت آیندهی آنها در صورت ادامهی روند کنونی راهگشا باشد. تالاب آقگل بزرگترین تالاب طبیعی در استان همدان است که در سالهای اخیر همانند سایر تالابهای کشور دچار تغییراتی شده است. به تدریج و با افزایش جمعیتهای انسانی ساکن در حاشیه تالاب، تغییر کاربری اراضی و استفاده هر چه بیشتر از منابع آب در بالا دست، مساحت این تالاب کاهش یافته و مدت زمان خشکی در آن طولانی تر شده است . با توجه به اهمیت تالاب آقگل در منطقه، در این پژوهش مساحت تالاب آقگل با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست در طی 16 سال اخیر ) 2016 - 2000 ) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در طی این سالها سطح تالاب آقگل حدود 15 / 316 هکتار کاهش یافته است.