1403/03/27
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
برآورد حداقل نیاز آبی محیط زیستی تالاب کویری میقان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تالاب میقان، نیاز آبی بوم شناختی، متغیرهای بوم شناختی، درنای خاکستری، SWI، NDVI
سال 1397
مجله فصلنامه علمي پژوهشي اكوبيولوژي تالاب- دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
شناسه DOI
پژوهشگران الهه خانقلی ، مرتضی نادری ، مهرداد هادی پور ، مهدی عالی پور اردی

چکیده

تالاب کویری میقان به عنوان اکوسیستمی ارزشمند و شکننده در یک منطقه کویری از تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی اتفاق افتاده در دهه­های اخیر به شدت متأثر شده است. با توجه به کاهش شدید میزان حق آبه ورودی به این تالاب، تلاش گردید تا ابتدا میزان نیاز بوم شناختی تالاب از نظر حجم آب برای ارائه خدمات زیستگاهی مشخص شده و با مطالعات پیشین محاسبه نیاز آبی هیدرولوژیکی، مقایسه گردد. در این مطالعه با تکیه بر تصاویر ماهواره­ای و همچنین بهره­گیری از رویکرد جامع در تعیین نیاز آبی تلاش شد تا نوسان سطح تالاب در یک بازه زمانی سال 1998 لغایت 2016 میلادی از تصاویر ماهواره­ای لندست استخراج گردد. نتایج این پژوهش حاکی از روند کاهشی سطح آب تالاب می باشد به طوریکه سطح تالاب در دو دهه اخیر حدود 79/18 کیلومترمربع کاهش یافته است. بر اساس نتایج این پژوهش و تحلیل نیازهای زیستی درنای خاکستری، به عنوان گونه جانوری شاخص در منطقه و همچنین میزان وسعت و تراکم پوشش گیاهی مشخص گردید که در شرایطی که سطح پوشش آب تالاب حداقل وسعتی معادل 113 کیلومترمربع داشته باشد قادر به ارائه خدمات زیستگاهی خواهد بود. این مسأله علاوه بر ایجاد یک کلان زیستگاه تالابی، سبب شکل گیری خرد زیستگاه های متعدد شده که ساختار اصلی آن را پوشش گیاهی تشکیل می دهند و بقای بوم شناختی تالاب تضمین خواهد شد.