1403/03/26
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل پایداری اکولوژیکی تالاب میقان با استفاده از برآورد حداقل نیاز آبی زیست محیطی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
متغیرهای بوم شناختی، پرندگان آبزی، پرندگان کنار آبزی، شاخص های گیاهی و جانوری
سال 1395
پژوهشگران الهه خانقلی(دانشجو)، مرتضی نادری(استاد راهنما)، مهرداد هادی پور(استاد راهنما)، مهدی عالی پور اردی(استاد مشاور)

چکیده

نتایج این پژوهش حاکی از روند کاهشی میزان آب ورودی به تالاب می باشد به طوری که سطح تالاب در سال 1376 از 33/108 کیلومترمربع به 54/89 کیلومترمربع در سال 1394 کاهش یافته است. تحلیل نیازهای زیستی درنای خاکستری(Grus grus) و میزان پوشش گیاهی حاکی از آن است که در شرایطی که سطح تالاب حداقل وسعتی معادل 113 کیلومترمربع داشته باشد قادر به ارائه خدمات زیستگاهی خواهد بود. این مسئله علاوه بر ایجاد یک کلان زیستگاه تالابی، باعث شکل گیری خرد زیستگاه های متعدد که ساختار اصلی آن را تیپ های مختلف پوشش گیاهی تشکیل می دهند شده و بقای بوم شناختی تالاب را تضمین خواهد کرد. با توجه به عدم وجود داده های قابل اطمینان از دبی ورودی به تالاب و تغییرات تنوع زیستی تالاب (گیاهی و جانوری) در یک دوره ی بلندمدت، در حال حاضر برای تالاب میقان بهترین شیوه برای بررسی های نیاز آبی گذشته نگر، استفاده از تصاویر ماهواره ای است. درصورتی که منابع پایه اطلاعاتی (زیست محیطی) برای چنین اکوسیستم هایی در یک دوره ی مقتضی (مثلاً 20 تا 30 سال) موجود باشد، طبق ادغام شیوه ی مراجعه به مستندات با مطالعات سنجش ازدور نتایج بسیار قابل اطمینان و کاربردی را تولید خواهد کرد.