1403/03/27
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی کیفیت منظر جهت توسعه ی گردشگری با استفاده از الگوی سیمای سرزمین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فرگ استت، ارزیابی سیمای سرزمین، لکه ها، لکه شدگی سیمای سرزمین
سال 1394
پژوهشگران مرتضی نادری(استاد راهنما)، مهرداد هادی پور(استاد راهنما)، فرزانه چگنی(دانشجو)

چکیده

گردشگری امروزه به عنوان بخشی از زندگی متمدن بشری شناخته می شود که به عنوان یک نیاز تلاش برای مرتفع کردن آن هر روز در حال افزایش است. احساس نیاز به گردشگری ریشه در کارکردهایی است که فرایند گردشگری در خود دارد. یکی از مولفه های اساسی در برخورد با محیط طبیعی مخصوصاً در صنعت توریسم و تفرج، کیفیت منظر می باشد.توجه به کیفیت و عناصر سازنده منظر و در یک کلام زیبایی، جز بسیار مهم مدیریت و طراحی چشم اندازهای طبیعی است. از این رو تشخیص و ارزیابی درست زیبایی منظر ضروری می باشد. بنابراین در طراحی برای برنامه ریزی توسعه، سیماسازی یا ساماندهی منظر برای حفظ منظرهای موجود و یافتن منظره های زیبا و سپس جا نمایی موارد توسعه در میان نواحی خوش منظره، ضروری است. منطقه مورد مطالعه آبشار دیدنی بیشه واقع در استان لرستان می باشد. در این تحقیق پس ازتهیه جداول یگا نهای محیط زیستی بخش بیشه، یگا نها از بیشترین به کمترین گوناگونی و تنوع به ترتیب به عنوان مناطق ممتاز، معمولی و ضعیف انتخاب شدند. سپس با مطالعات میدانی در میان طبقه اول یا منظر ممتاز، نقاط خوش منظره و آزیموت هر کدام از این مناطق تهیه شد. در این پژوهش به طورکلی 18 نقطه چشم انداز، منظر و منظره های آن در بخش بیشه نهایی شد. این نقاط خوش منظره خود گزینه های دیگری را نیز برای مسیرهای جاده سازی، طراحی- مهندسی تفرجگاه های جنگلی، مسیرهای پیاده روی و سایر امکانات و تسهیلات اکوتوریستی با توجه به برخی از اصول مربوط به تعداد و اندازه تفرج گر، تأسیسات و تسهیلات فراهم می آورند.