1403/04/05
مرتضی کوزه گر کالجی

مرتضی کوزه گر کالجی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7052-7241
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55803631900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقاط انتهایی مشترک توابع انقباضی توسعه یافته با کاربرد آن ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نقاط انتهایی مشترک، توابع انقباضی، نقاط ثابت
سال 1397
پژوهشگران سیروس مرادی(استاد راهنما)، مرتضی کوزه گر کالجی(استاد مشاور)

چکیده

هدف اصلی در این پایان نامه، بررسی نقاط انتهایی مشترک توابع انقباضی توسعه یافته با استفاده از قضیه نقطه ثابت باناخ می باشد. نظریه نقطه ثابت کاربردهای فراوانی در بهینه سازی و حل معادلات تعادلی دارد. در سال های اخیر نظریه نقطه انتهایی توسط محققان، بسیار مورد توجه قرار گرفته است که در این پایان نامه به بحث در مورد آن پرداخته خواهد شد و انواع نگاشت های مجموعه مقدار انقباضی و مجموعه مقدار انقباضی و توسیعی از قضایای مربوط به این نگاشت ها ارائه می گردد