1403/04/05
منیره محمودی

منیره محمودی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8383-6150
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35102803500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود پارامترهای اسپرمی و بیوشیمیایی با اسید فولیک در موش های تحت درمان با 5-فلورواوراسیل
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
5-فلورواوراسیل، اسیدفولیک، اسپرم، استرس اکسیداتیو.
سال 1402
پژوهشگران پریسا شیری نژاد ، منیره محمودی

چکیده

سابقه و هدف: 5-فلورواوراسیل(5-FU) یکی از پرمصرف‌ترین داروهای ضد سرطان در جهان است که علیرغم استفاده گسترده در درمان انواع سرطان‌ها، موجب اختلال در باروری مردان می شود. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر آنتی‌اکسیدانتی اسید فولیک بر پارامترهای اسپرم و استرس اکسیداتیو در موش‌های تیمار شده با 5- فلورواوراسیل انجام شد. مواد و روش‌ها : در این آزمایش تجربی 24 سر موش نر بالغ نژاد NMRI (40-35 گرم) به 4 گروه (n=6) کنترل، 5-فلورواوراسیل (mg/kg15، 5 روز متوالی)، اسیدفولیک (mg/kg1، روزانه) و 5-فلورواوراسیل + اسیدفولیک تقسیم بندی شدند. حیوانات به مدت 35 روز به صورت داخل صفاقی تیمار شدند. 24 ساعت بعد از آخرین تیمار، نمونه‌های اسپرم از دم اپیدیدیم جمع‌آوری و برای ارزیابی تعداد، تحرک، قابلیت حیات و تولید روزانه اسپرم مورد استفاده قرار گرفت. غلظت هورمون تستوسترون، سطح مالون‌دی‌آلدئید و ظرفیت آنتی-اکسیدانی کل سرم نیز سنجش شد. داده ها با روش آنالیز واریانس یک‌طرفه (One-Way ANOVA) و تست Tukey مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفت و در سطح (p<0.05) معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: کاهش معنی‌داری در پارامترهای اسپرمی، سطح هورمون تستوسترون و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل در گروه تیمار با 5-فلورواوراسیل در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (p<0.05) در حالیکه سطح MDA در گروه 5-فلورواوراسیل نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‌داری یافت (p<0.05). در گروه تیمار همزمان، اسید فولیک اثرات سمی 5- فلورواوراسیل بر سیستم تولیدمثلی موش نر را کاهش و پارامترهای فوق را بهبود بخشید. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاصل نشان داد که اسیدفولیک به عنوان یک آنتی اکسیدان احتمالا از طریق مهار رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو و افزایش سطح هورمون تستوسترون می‌تواند اثر درمانی و محافظتی خود را در برابر آسیب سیستم تولیدمثل نر القاء شده توسط فلورواوراسیل را القاء کند.