1403/01/29
مجتبی ذوالفقاری

مجتبی ذوالفقاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35200092900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی میکرو ساختار و خواص مکانیکی فرآیند جوشکاری لیزری غیر همجنس فولاداستنلس استیل 304L به فولاد کم کربن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جوشکاری لیزری، میکرو سختی، فولاد آستنیتی 304L، میکرو ساختار، طراحی آزمایش، بهینه سازی پارامترها
سال 1398
پژوهشگران محمود محمدی(دانشجو)، مجتبی ذوالفقاری(استاد راهنما)، وحید طهماسبی(استاد مشاور)

چکیده

بررسی میکرو ساختار و خواص مکانیکی فرآیند جوشکاری لیزری غیر همجنس فولاداستنلس استیل 304L به فولاد کم کربن ST37 یکی از مناسبترین وجدیدترین فناوری های اتصال قطعات، جوشکاری لیزری می باشد،که دراین فرآیند به دلیل انرژی موضعی کمتر، نفوذ کامل پرتو لیزر، کاهش منطقه متاثر از حرارت، جوشی کاملا یکنواخت و بی عیب، به همراه حداقل اعوجاج ودر نهایت تنش پسماند کمتر ایجاد می گردد. استفاده از فرایند جوشکاری لیزری، به دلیل سرعت عملکرد بالا و کاهش وزن سازه ساخته شده، امروزه در صنعت درحال گسترش می باشد. در این پژوهش به طور تجربی بررسی قابلیت جوشکاری لیزری فولاد ضد زنگ آستنیتی 304L و فولاد کم کربن st37 با استفاده از جوش لیزر پیوسته با حداکثر توان 1000 وات پرداخته می شود. تاثیر پارامتر های فرآیند روی نفوذجوش،ساختار میکروسکپی، پهنای منطقه متاثر از حرارت (HAZ)، خواص مکانیکی و مایکرو ساختار ناحیه تحت تاثیر لیزر، مورد مطالعه و مقایسه با جوشکاری TIG قرار گرفته است. در این پژوهش ، خواص مکانیکی و ساختار میکروسکوپی در جوشکاری لیزری در دو ورق غیر همجنس استنلس استیل304Lوفولاد کم کربنst37 مورد بررسی قرار گرفت. دراین پژوهش با کمک انرژی لیزری، یک مدل تجربی-آماری بر اساس روش DOE و تنظیم پارامتر های لیزری،برای دو ورق غیر همجنس با ضخامت 2 میلیمتر از جنس استنلس استیل304L وفولاد کم کربن به صورت اتصال لب به لب ارائه شده است. سپس تست های میکروساختاری انجام شده وتوسط میکروسکپ نوری(OM) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از میکرو ساختارها و خواص مکانیکی به کمک DOE با روش سطح پاسخ(RSM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بهینه ترین تنظیمات و نتایج معرفی شده است. نتایج فوق با روش آزمایشگاهی انجام و تست های لیزری مجدد مورد بررسی قرار گرفت و ایده آل ترین پارامتر ها ونتایج ارائه شده است