1403/01/29
مجتبی ذوالفقاری

مجتبی ذوالفقاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35200092900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه یک مدل ریاضی، بررسی بهینه سازی پارامترهای موثر در دمای فرآیند سوراخکاری استخوان کورتیکال
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ماشینکاری، سوراخکاری استخوان، دما، نکروز حرارتی، روش سطح پاسخ
سال 1396
مجله مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
شناسه DOI
پژوهشگران وحید طهماسبی ، مجید قریشی ، مجتبی ذوالفقاری

چکیده

در این مقاله یک مدل ریاضی رگرسیون خطی مرتبه دوم بمنظور پیش بینی رفتار دمای فرآیند توسط جراح در حین عمل سوراخکاری استخوان بوسیله رباتهای جراحی بر حسب سرعت دوران ابزار، قطر ابزار و برهم کنشهای موثر آنها ارائه شده است. مدل سطح پاسخ ارائه شده قادر است رفتار دما را با توجه به تنظیمات عامل های ورودی پیش بینی نماید. گستره مجاز تغییر پارامتر عمل جراحی سوراخکاری استخوان با توجه به لزوم سرعت عمل هر بیشتر در این تحقیق ارائه شده است. آزمایش های تجربی که بر روی ران گاو صورت گرفته است بر اساس روش سطح پاسخ طراحی و مدلسازی شده اند و بهینه سازی لازم برای تعیین شرایط عمل جراحی صورت پذیرفته است. نتایج نشان میدهد که در محدوده آزمایشها با افزایش قطر ابزار و سرعت برشی آهنگ افزایش دمای فرایند افزایش می یابد و رفتار آهنگ پیشروی در این فرآیند پیچیده بوده که در این تحقیق بطور دقیق به ن پرداخته شده است.