1403/01/26
مژگان زنده دل

مژگان زنده دل

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1890-0317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 8613426000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پلیمرهای معدنی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1388
پژوهشگران مژگان زنده دل ، هانیه علیخانی

چکیده

ثبت نشده‌است!