1403/02/04
محسن ذوالفقاری

محسن ذوالفقاری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8823-1588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رمزگشایی از دو افسانه هفت گنبد بر اساس اسطوره افرینش
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
س
سال 1395
مجله متن پژوهي ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران محسن ذوالفقاری

چکیده

سس